Projecten

De Arnhemse straatcoaches zijn bezig met het opzetten van verschillende projecten rondom de wijken Malburgen, Presikhaaf en Geitenkamp. Voor deze projecten worden samenwerkingsverbanden aangegaan, waardoor sociale problemen in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk, maar ook per persoon nog meer teruggedrongen wordt. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan worden de problemen rondom de wijken meer gezien en verholpen. Daarnaast wordt ook de bekendheid van de Arnhemse straatcoaches zichtbaar en weten de jongeren beter waar en bij wie ze terecht kunnen over hun vrije tijdsbesteding, school, of werk, dan helpen wij hen bij het vinden van instanties zoals jongerenwerk en straathoekwerk.

Op dit moment staat project VIOS centraal bij stichting Arnhemse Straatcoaches.